عکس روز
dd
اوقات شرعی
فرم هاي بيمه تكميلي مازاد درمان

 
همكاران محترم ابتدا موارد ذيل را با دقت مطالعه كنيد سپس  فرم هزينه مازاد درمان را تكميل كرده پرينت آنرا  به همراه مدارك ، به
اداره كارگزيني و رفاه ( آقاي انصاري ) تحويل دهيد
       "مدارك لازم"  

فرم تكميل شده درخواست هزينه مازاد درمان (فرمهاي قبلي فاقد اعتبار  مي باشد )

اصل برگه نسخه ممهور به مهر پزشك

اصل فاكتور هزينه ها ممهور به مهر مركز درماني

كپي صفحه اول دفترچه بيمه شده اصلي

كپي صفحه اول دفترچه بيمه بيمار

تذكر 1: تصوير جواب مركز پزشكي در خصوص سونوگرافي، راديولوژي ، سي تي اسكن ، ام آر آي و موارد مشابه ضميمه گردد.
تذكر 2: فاكتور دندانپزشكي يك بار در طول قرار داد قابل ارائه مي باشد. به شرط آنكه تاريخ آن منقضي نشده باشد.

خلاصه پرونده وفرم بستري شدن در بيمارستان فقط براي هزينه هاي بيمارستاني و بستري ( هزينه هاي كلينيكي ) لازم مي باشد.

تذكر

 
          
كپي دفترچه بيمه الزاما از قبل تهيه گردد.
          " توجه "   
 با توجه به زمانبر بودن مراحل اداري ارسال فرم هاي مازاد درمان ، خواهشمند است همكاران محترم حداكثر در فرجه يك ماهه از تاريخ صدور فاكتور نسبت به ارائه مدارك پزشكي به اداره بيمه و رفاه اقدام نمايند.

اعضاء جديدالورود از تاريخ 1/5/95 به مدت 6 ماه و براي زايمان و كورناژ 9 ماه دوره انتظار داشته و بعد از سپري شدن مدت مذكور مي توانند از مزاياي بيمه تكميلي استفاده كنند

بيمه شدگاني كه در طول مدت قرارداد صاحب فرزند شده و يا ازدواج مي كنند موظفند حداكثر ظرف مدت 30 روز نسبت به تحويل تصوير شناسنامه يا عقدنامه اقدام كنند
 
 
 
                                                                
 
                      

                    
                           
                                                                                                
             
 
 
 
 
 
1
1
رزرو ویلاهای چادگان
رزرو ویلاهای چادگان
تعداد بازدیدکنندگان امروز 27 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 55 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 564153 تعداد کاربران بر خط 1 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal