جستجو
 


نام و نام خانوادگي: علي انصاري

وضعيت تحصيلي: ليسانس مهندسي كشاورزي گرايش خاكشناسي و كارشناس ارشد روابط بين‌الملل

 

سوابق اجرايي:

-          رئيس منطقه 5 مراكز رشد فناوري  دانشگاه آزاد اسلامي

-          عضو كميته نظارت و ساماندهي مراكز رشد دانشگاه آزاد اسلامي

-          رئيس كارگروه شبكه سازي و اطلاع رساني مراكز رشد دانشگاه آزاد اسلامي

-          عضو كميته خدمات علمي و پژوهشي شوراي اقتصاد و سرمايه گذاري دانش بنيان دانشگاه آزاد استان اصفهان در سال 1393.

-          راه اندازي كميته شركتهاي دانش بنيان شوراي همكاريهاي اقتصادي ايران و آفريقا.

-          مسئول تشريفات و پشتيباني و عضو كميته اجرايي كنفرانس آسايهل 2015.

-          عضو بنياد ملي نخبگان.

-          عضو شوراي سرمايه گذاري و اقتصاد دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان).

-          مدير مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) از سال 1394 تاكنون.

-          رئيس اداره ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) از سال 1391 تا 1394

-          رئيس مركز توسعه كارآفريني و تعاون دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) از سال 1387 تا 1391.

-          عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي.

-          استاد برتر حلقه­هاي علمي بسيج اساتيد استان اصفهان در سال 1392.

-          نماينده بسيج اساتيد استان اصفهان در كميته كارآفريني بسيج سازندگي استان اصفهان

-          عضو كميته اجرايي و مسئول تشريفات و پشتيباني اجلاس بين المللي آسايهل 2015.

-          مسؤل كميته برگزاري پنجمين جشنواره و نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فناوري هاي نو استانداري اصفهان(هفته پژوهش سال 1388).

-          عضو كميته مالي پنجمين جشنواره و نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فناوري هاي نو استانداري اصفهان(هفته پژوهش سال 1388).

-          عضو كميته علمي انتخاب فناوران و نخبگان جوان پنجمين جشنواره و نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فناوري هاي نو استانداري اصفهان(هفته پژوهش سال 1388).

-          عضو كميته علمي و هيات رئيسه (پنل)همايش ملي كارآفريني، تعاون و جهاد اقتصادي- آذرماه 1390- نايين.

-          عضو كميته داوري نهمين جشنواره دانشجويان مبتكر و نوآور بسيجي، شاهد و ايثارگر استان در سال 1389.

-          دبير اجرايي دومين المپياد ملي مخترعان، مبتكران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامي(مهرماه 1390).

-          دبير اجرايي دومين همايش ايده هاي نو در كشاورزي(1385).

-          دبير اجرايي اولين جشنواره ايده‌هاي نو و كارآفرين(اسفند1389).

-           دبير اجرايي سومين كنگره ملي بازيافت و استفاده از منابع آلي تجديد شونده در كشاورزي(ارديبهشت 87-اصفهان).

-          عضو هيأت مديره تعاوني اعتبار سروش مهر كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) با مجوز بانك مركزي از سال 1387 تاكنون.(3 دوره متوالي)

-          عضو هيات مديره موسسه عام­المنفعه و پژوهشكده طب­الصادق(ع) از سال 1390 تاكنون.

-           عضو هيات مديره شركت دانش بنيان ترويج سلامت طب­الصادق(ع) از سال 1391 تاكنون.

-          عضو هيات مديره شركت بين المللي دانشسار خرد آراد از سال 1393 تاكنون.

-          استاد راهنما و مشاور هسته كارآفريني و فناوري فرزندان شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان).

-          دبير اجرايي دومين و سومين همايش و كارگاه تخصصي ايده هاي نو در كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسكان(سالهاي 1385و1386)

-          عضو كميته اجرايي دومين كارگاه آموزشي توليد جنين آزمايشگاهي گاو  و انتقال آن با كارگاه آموزشي شبيه سازي( پژوهشكده رويان و دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان سال 1386)

-          عضو كميته اجرايي دومين كنگره بهره برداري از منابع تجديد شونده و بازيافت در كشاورزي(اصفهان1384)

-          برگزاري سمينارهاي تخصصي كارآفريني و فناوري.

سوابق علمي:

 اختراعات:

1- "تشك لگن‌دار ويژه افراد بستري" به شماره ثبت 70701 مورخ 26/7/90

  تاييديه‌ها و افتخارات مربوط به اختراع:

-          تاييديه سطح سه بنياد ملي نخبگان در سال 1390.

-          تاييديه علمي دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1390.

-          كسب مدال برنز دومين المپياد ملي مخترعان، مبتكران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1390.

-          كسب رتبه سوم دهمين جشنواره دانشجويان مبتكر و نوآور بسيجي ، شاهد و ايثارگر استان اصفهان در سال 1390.

-          كسب عنوان مهندس برتر در حوزه اشتغال و كارآفريني توسط استاندار اصفهان در سال 1390.

-          كسب عنوان برگزيده استاني جشنواره علم تا عمل رياست جمهوري در سال 1391.

-          كسب مقام اول بخش آزاد حوزه پزشكي پنجمين جشنواره فكر برتر پارك علم و فناوري گيلان در سال 1391.

-          كسب مقام اول بخش كارآفريني اولين جشنواره پژوهش، نوآوري و كارآفريني راشد تربتي در سال 1391.

-          كسب مقام اول بخش اختراعات اولين جشنواره پژوهش، نوآوري و كارآفريني راشد تربتي در سال 1391.

-          كسب مقام دوم يازدهمين جشنواره دانشجويان مبتكر و نوآور بسيجي ، شاهد و ايثارگر استان اصفهان در سال 1391.

-          كسب مقام سوم نخستين جشنواره اختراعات تهران در سال 1392.


2- " كلاه محافظ سر ويژه نوزادان " به شماره ثبت 74901 مورخ 16/2/91

افتخارات مربوط به اختراع:

-  كسب مقام اول بخش آزاد حوزه پزشكي ششمين جشنواره فكر برتر پارك علم و فناوري گيلان در سال 1392.

-  كسب مدال برنز چهارمين المپياد بين­المللي مخترعان، مبتكران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1393.

3- " دستگاه خردكن ليوان يكبار مصرف ويژه آبخوري" به شماره ثبت 78280 مورخ 25/10/91

4- " توليد انواع كود آلي به وسيله نانو ذرات آهن(نانو كمپوست)" به شماره ثبت 78281 مورخ 25/10/91

-          كسب مقام دوم بخش كشاورزي ششمين جشنواره فكر برتر پارك علم و فناوري گيلان در سال 1392.

طرح هاي تحقيقاتي و فناوري

1-         مدل بهره برداري از پساب فاضلاب (اماكن-صنعتي) ذوب آهن اصفهان(همكار طرح- اتمام يافته)

2-         جمع آوري و شناسايي پوشش گياهي پناهگاه حيات وحش قميشلو (همكار طرح- اتمام يافته)

3-         تهيه اطلس پوشش گياهي پناهگاه حيات وحش قميشلو (همكار طرح- اتمام يافته)

4-         طرح فناوري ساخت تخت و تشك لگن دار ويژه افراد بستري(مجري-اتمام يافته-بنياد ملي نخبگان)

5-         طرح فناوري ساخت دستگاه خردكن ليوان يكبار مصرف (مجري- اتمام يافته- دانشگاه آزاد اسلامي)

 تاليف­ها و تدوين ها

1-       مقدمه­اي بر اصول و مباني فرهنگ كارآفريني(1392)

2-        از ايده­پردازي تا تجاري­سازي(1394)

3-       تهيه و تدوين مجموعه اختراعات و نوآوريهاي برگزيده دومين المپياد ملي مخترعان، مبتكران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامي

سوابق آموزشي و تدريس

1-         تهيه و تدوين سرفصل كارگاه آموزشي «ايده هاي كارآفرين و دانش بنيان و حمايت از آنها» ويژه اعضاي هيات علمي و كاركنان در دفتر توانمندسازي و آموزشهاي كاربردي دانشگاه آزاد اسلامي.

2-         مدرس درس عمليات كشاورزي- تخصصي خاكشناسي(از سال 1385 تا1390)

3-         مدرس درس رابطه آب و خاك و گياه(سال 1386)

4-         مدرس كارگاه اصول و مباني كارآفريني- دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان(1391)

5-         مدرس كارگاه آموزشي نگارش طرح كسب و كار- دانشگاه خوراسگان 1391.

6-         مدرس كارگاه خلاقيت- دانشگاه خوراسگان 1391.

7-         استاد حلقه­هاي علمي بسيج در زمينه كارآفريني، خلاقيت و نگارش طرح كسب و كار- دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان از سال 1391 تا كنون.

8-         مدرس درس كارآفريني عمومي- دانشگاه آزاد اصفهان از سال 1391 تاكنون.

9-         مدرس درس كارآفريني و پروژه-مركز آموزش سما واحد خوراسگان 1392.

10-      مدرس كارگاه فرآيندهاي پژوهشي ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد از سال 1393تاكنون.

11-      مدرس درس آشنايي با قوانين خوداشتغالي و كارآفريني- دانشگاه آزاد اصفهان در سال 1394.

مقالات علمي

1-         بررسي تئوريك جايگاه دانشگاه آزاد اسلامي در بسط همگرايي منطقه‌اي- علي انصاري- فصلنامه علمي‌پژوهشي تحقيقات سياسي و بين‌المللي.

2-         تهيه كمپوست بيو اكتيو از ساقه برنج غني شده با فسفات و اثرات آن روي تغذيه فسفر و جمعيت ميكروبي در ريزوسفر لوبيا چشم بلبلي(دومين همايش ايده هاي نو در كشاورزي 5 الي 7 ديماه 1385- دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان در قالب پوستر)

3-         خاموش كردن ژن بعد از رونويس (PTGS) در گياهان(كامران صفوي، علي انصاري- دومين همايش ايده هاي نو در كشاورزي 5 الي 7 ديماه 1385- دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان در قالب سخنراني)

4-         ترميم MISMATCH در DNA(كامران صفوي، علي انصاري- دومين همايش ايده هاي نو در كشاورزي 5 الي 7 ديماه 1385- دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان در قالب پوستر)

5-         بررسي اثر لجن فاضلاب شهري و كود دامي روي رشد و عملكرد محصول درخت مو(پيام نجفي، رامين ساوج، محمد جواد عسگري و علي انصاري - دومين همايش ايده هاي نو در كشاورزي 5 الي 7 ديماه 1385- دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان در قالب پوستر- به عنوان مقاله برگزيده)

6-         اثر كاربرد روشهاي مختلف آبياري در روند رشد رويشي گياه كاج(پيام نجفي، رامين ساوج، علي انصاري - سومين همايش ايده هاي نو در كشاورزي 25لغايت27 آذرماه 1386-دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان در قالب پوستر)

7-         اثر كاربرد سيستم آبياري قطره اي زير سطحي در افزايش رشد رويشي گياهان شمشاد- پيام نجفي، علي انصاري-پنجمين كنگره علوم باغباني ايران 12 تا 15 شهريورماه 1386- دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز)

8-         اثر اعمال تيمارهاي مختلف آبياري، بوسيله پساب فاضلاب صنعتي ذوب آهن اصفهان بر روند تغييرات سرب در خاك(پيام نجفي، رامين ساوج، علي انصاري و محمد جواد عسگري –دهمين كنگره علوم خاك ايران4 تا 6 شهريور 1386- پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران- در قالب پوستر)

9-         بررسي ميزان تجمع عناصر سنگين در گياه ذرت در شرايط استفاده از فاضلاب تصفيه شده شهري اصفهان- پيام نجفي، علي انصاري و رامين ساوج- دهمين كنگره علوم خاك ايران4 تا 6 شهريور 1386- پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران- در قالب پوستر)

10-      اثر لجن فاضلاب بر جذب فلزات سنگين به وسيله اسفناج- حسين اميني، رامين ساوج و علي انصاري- سومين كنگره ملي بازيافت و استفاده از منابع آلي تجديد شونده در كشاورزي 24 تا 26 ارديبهشت 1387-دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان در قالب پوستر)

11-      اثرات خشكسالي بر سيماي پوشش گياهي پناهگاه حيات وحش قميشلو- فروغ مرتضايي نژاد، رامين ساوج و علي انصاري-همايش منطقه اي بحران آب و خشكسالي30و31 ارديبهشت 1388 رشت در قالب پوستر)

12-      نقش نظام آموزش در تبيين و گسترش فرهنگ امربه معروف و نهي از منكر- علي انصاري، كامران صفوي، فائزه مقاره‌عابد، محمد عبدالهي، رعنا ستايش، الهام خدادادي و مرجان پديدار- همايش بين‌المللي شهروند مسئول، امربه معروف و نهي از منكر 29 و 30 آذرماه 1390- دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان و تهران، برج ميلاد.

13-      امربه معروف و نهي از منكر در فرازهايي از سخنان مقام معظم رهبري- كامران صفوي، علي انصاري، مرجان پديدار، رعنا ستايش، الهام خدادادي و محمد عبدالهي - همايش بين‌المللي شهروند مسئول، امربه معروف و نهي از منكر 29 و 30 آذرماه 1390- دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان و تهران، برج ميلاد.

14-      امربه معروف و نهي از منكر از ديدگاه اسلام- مرجان پديدار، كامران صفوي، علي انصاري، رعنا ستايش، الهام خدادادي و محمد عبدالهي - همايش بين‌المللي شهروند مسئول، امربه معروف و نهي از منكر 29 و 30 آذرماه 1390- دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان و تهران، برج ميلاد.

15-      نقش امربه معروف و نهي از منكر در پيشگيري از جرم- رعنا ستايش، الهام خدادادي، ميلاد صفاري اناركي،
 علي انصاري، كامران صفوي، مرجان پديدار و محمد عبدالهي - همايش بين‌المللي شهروند مسئول، امربه معروف و نهي از منكر 29 و 30 آذرماه 1390- دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان و تهران، برج ميلاد.

16-      شيوه‌هاي عملي امربه معروف و نهي از منكر- الهام خدادادي، رعنا ستايش، محمد حسين نوروزي،
 كامران صفوي، علي انصاري، مرجان پديدار و محمد عبدالهي - همايش بين‌المللي شهروند مسئول، امربه معروف و نهي از منكر 29 و 30 آذرماه 1390- دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان و تهران، برج ميلاد.

دريافت گواهي نامه‌ها و تقدير نامه‌ها:

1-       دريافت گواهي‌نامه از كارگاه بين‌المللي پارك فناوري مجازي و توسعه شهر الكترونيك از سازمان ملل متحد
(28 شهريور و4 مهرماه 89-تهران)

2-       دريافت گواهي نامه از دومين كنفرانس بين المللي مديريت بهره وري و كيفيت...(2و3 آذرماه 88 هتل المپيك تهران)

3-       دريافت گواهي نامه شركت در كارگاه آموزشي فرصت‌هاي نوين كسب و كار بر پايه فناوري نانو(شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان و شبكه پژوهش و فناوري استان اصفهان)

4-       دريافت گواهي نامه شركت در كارگاه آموزشي حسابداري صنعتي(شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان و موسسه كيفيت آفرينان سپاهان شيراز)

5-       دريافت گواهي نامه شركت در كارگاه آموزشي اصول بهره وري(فنون بهبود بهره وري در ساختمان هاي كوچك) (شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان و موسسه كيفيت آفرينان سپاهان شيراز)

6-       دريافت گواهي نامه شركت در كارگاه آموزشي اصول و فنون مذاكره (مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران)

7-       دريافت گواهي نامه شركت در كارگاه آموزشي معرفي و نحوه ثبت انواع شركت ها(شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان)

8-       دريافت گواهينامه دوره آموزشي مهارت­هاي كسب و كار (كارآفريني) مصوبه هيات وزيران در سال 1388 به مدت 72 ساعت در اصفهان.

9-       دريافت گواهي نامه شركت در كارگاه آموزشي120 ساعته MBA (اداره كل فني و حرفه اي استان اصفهان)

10-    دريافت گواهي نامه شركت در كارگاه آموزشي آشنايي با شيوه هاي مختلف نياز سنجي جهت انجام پژوهش‌ها(دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان)

11-    دريافت گواهي نامه شركت در كارگاه آموزشي گرامر و مكالمه زبان انگليسي(دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان)

12-    دريافت گواهي نامه شركت در كارگاه آموزشي تبين خدمات دانشگاه آزاد اسلامي(دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان)

13-    دريافت گواهي شركت در اولين سمينار آموزشي كارآفريني و ايده هاي نو (دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان)

14-    دريافت گواهي شركت در دومين سمينار آموزشي كارآفريني و ايده هاي نو(دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان)

15-    دريافت گواهي نامه شركت در كارگاه آموزشي پرورش قارچ(بسيج مهندسين استان اصفهان)

16-    دريافت گواهي نامه شركت در اولين كارگاه آموزشي پرورش بلدرچين(دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان)

17-    اخذ تقدير‌نامه از استاندار محترم استان اصفهان در پنجمين جشنواره و نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فناوري هاي نو استانداري اصفهان(هفته پژوهش سال 1388)

18-    دريافت لوح تقدير از معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي(جناب آقاي دكتر رهنماي رودپشتي) به عنوان دبير اجرايي دومين المپياد ملي مخترعان، مبتكران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامي(مهرماه 1390)

19-     دريافت لوح تقدير از مديركل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان مدير كارآفريني دانشگاه.

20-    دريافت لوح تقدير از امام جمعه اصفهان و فرمانده سپاه صاحب­الزمان(عج) استان اصفهان به عنوان استاد برگزيده حلقه هاي علمي بسيج استان اصفهان در زمينه كارآفريني و خلاقيت(بهار 1392).

 
۱۳۹۷ ششم خرداد
سامانه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری معاونت ریاست جمهوری
معاونت فناوری وزارت علوم
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
بنیاد ملی نخبگان
واحد توسعه کارآفرینی و تعاون دانشگاه آزاد خوراسگان
سامانه خرید محصولات

بازديد رياست محترم جمهوري جناب آقاي دكتر روحاني از دستاوردهاي مراكز رشد فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

 
  
  
آدرس: اصفهان - خیابان جی شرقی - خیابان ارغوانیه - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تلفن دفتر مرکز رشد : ۳۵۳۵۴۰۶۹-۰۳۱ و تلفن واحدهای فناوری مستقر ۳۵۳۵۴۰۶۲
Powered by DorsaPortal