صفحه اصلی فرمها  شماره تلفن های کارگزینی هیأت علمی گروههای آموزشی

شماره تلفن های کارگزینی هیأت علمی

 نام و نام خانوادگی
 سمتمسئولیت
 شماره تلفن
 دکتر رمضانعلی محمودیه
مدیر کارگزینی هیأت علمی
 3500-2432
 احمدرضا عبادی منش
کارشناس مسئول کارگزینی هیأت علمی
دانشکده های علوم انسانی ، علوم تربیتی ، مدیریت
3500-2412
 دکتر مجید کمالی کارشناس کارگزینی هیأت علمی علوم پزشکی-ارتقاء مرتبه علمی-ترفیع پایه
 3500-2414
 احمد شاه حسینی
 کارشناس کارگزینی هیأت علمی دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی ، فنی و مهندسی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی
 3500-2415
yamahdi
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal