گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - کامپیوتر

  • سال جديد تحصيلي بر همه دانش جويان عزير و دوستداران علم و دانش مبارك باشد
  • ولايت و امامت حضرت مهدي (ع) بر همگان مبارك باد.
مقالات

نوع مقاله :