گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادی-تجارت بين الملل

تقديرنامه ها و افتخارات

:: دريافت لوح سپاس از رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنکابن به خاطر استاد نمونه واحد تنکابن

مرجع اهداء کننده : رياست دانسگاه آزاد اسلامي واحد تنکابن
مقام :
تاریخ : 1385/11/14


:: دريافت لوح سپاس و تقدير از معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي چالوس به خاطر کسب رتبه برتر چاپ کتاب

مرجع اهداء کننده : معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي چالوس
مقام :
تاریخ : 1388/10/12


:: دريافت لوح تقدير از فرماندار شهرستان چالوس و مدير عامل سهام عدالت شهرستان چالوس به خاطر توزيع سهام عدالت در شهرستان چالوس

مرجع اهداء کننده : فرماندار شهرستان چالوس و مدير عامل سهام عدالت شهرستان چالوس
مقام :
تاریخ : 1388/09/07


:: دريافت لوح سپاس از فرمانده سپاه کربلا استان مازندران /سرتيب دوم پاسدار شاليکار به خاطر همکاري در عرصه جهاد/شهادت/علم و دانشگاه

مرجع اهداء کننده : فرمانده سپاه کربلا استان مازندران / سرتيب دوم پاسدار شاليکار
مقام :
تاریخ : 1388/12/10


:: دريافت لوح تقدير از مسئول بسيج استان و دبير منطقه 3 دانشگاه آزاداسلامي به خاطر تلاش براي مراسم استقبال از مقام معظم رهبري در شهرستان چالوس به خاطر همکاري در عرصه جهاد /شهادت /علم و دانشگاه

مرجع اهداء کننده : مسئول بسيج استان و دبير منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران
مقام :
تاریخ : 1388/11/17


:: دريافت لوح تقدير از فرمانده حوزه مقاومت خاتم الانبياء (ص) شهرستان چالوس به خاطر کمک به اعزام کاروان راهيان نور

مرجع اهداء کننده : فرمانده حوزه مقاومت خاتم الانبياء(ص) شهرستان چالوس
مقام :
تاریخ : 1389/05/03


:: دريافت لوح تقدير از رئيس اداره امور شعب بانک ملي استان مازندران به خاطر همکاري با بانک ملي

مرجع اهداء کننده : رئيس اداره امور شعب بانک ملي استان مازندران
مقام :
تاریخ : 1388/06/07


:: دريافت لوح تقدير از امام جمعه شهرستان چالوس و فرماندار شهرستان چالوس به خاطر برگزاري همايش ظهور آفتاب در شهرستان چالوس

مرجع اهداء کننده : امام جمعه و فرماندار شهرستان چالوس
مقام :
تاریخ : 1389/06/11


:: دريافت لوح تقدير از مسئول بسيج استان مازندران به خاطر استاد نمونه

مرجع اهداء کننده : مسئول بسيج استان مازندران
مقام :
تاریخ : 1389/04/09


:: دريافت لوح تقدير از رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس به خاطر تلاش در رشد و بالندگي دانشگاه

مرجع اهداء کننده : رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس
مقام :
تاریخ : 1390/05/03


:: دريافت لوح سپاس از فرمانده سپاه کربلا سرتيب دوم پاسدار شاهچراغي بعنوان مسئول کانون نمونه

مرجع اهداء کننده : فرمانده سپاه کربلا استان مازندران
مقام :
تاریخ : 1390/09/04


:: دريافت لوح تقدير از مسئول بسيج اساتيد دانشگاه هاي کشور جناب آقاي دکتر صلاحي بعنوان مسئول بسيج نمونه استاني

مرجع اهداء کننده : ريس بسيج اساتيد کشور دکتر صلاحي
مقام :
تاریخ : 1390/05/08


:: دريافت لوح تقدير از رياست دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس يه خاطر روز استاد

مرجع اهداء کننده : رياست دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد واحد چالوس
مقام :
تاریخ : 1391/03/15


:: دريافت لوح تقدير از رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس به خاطر اعتلاي فرهنگ اقامه نماز

مرجع اهداء کننده : رياست دانشگاه آزاد واحد چالوس
مقام :
تاریخ : 1391/06/051