گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی

  • کلاس روز دوشنبه مورخ 97/8/28دانشجویان برق-آز الکترونیک صنعتی راس ساعت 15/30 و بررسی یستم های قدرت راس ساعت 17/30 شروع می گردد .
  • کلاس روز یکشنبه مورخ 97/8/27دانشجویان برق-مدارالکتریکی راس ساعت 14شروع می گردد .
  • دانشجویان درس سامانه مدیریت موتور، دیاگرام Mono-jetronic را از قسمت دانلود فایل دریافت نمایند.
  • باسلام-باتوجه به اشکال در سامانه ارتباط با استاد ،در صورت نیاز به ارتباط، لطفاً از طریق ایمیل زیر اقدام گردد.باتشکر ایمیل : asghariranpour@iran.ir
اطلاعيه ها و اعلانات

:: کلاس روز دوشنبه مورخ 97/8/28دانشجویان برق-آز الکترونیک صنعتی راس ساعت 15/30 و بررسی یستم های قدرت راس ساعت 17/30 شروع می گردد .

(1397-07-26)
:: کلاس روز یکشنبه مورخ 97/8/27دانشجویان برق-مدارالکتریکی راس ساعت 14شروع می گردد .

(1397-07-26)
:: دانشجویان درس سامانه مدیریت موتور، دیاگرام Mono-jetronic را از قسمت دانلود فایل دریافت نمایند.

(1397-07-26)
:: باسلام-باتوجه به اشکال در سامانه ارتباط با استاد ،در صورت نیاز به ارتباط، لطفاً از طریق ایمیل زیر اقدام گردد.باتشکر ایمیل : asghariranpour@iran.ir

(1397-07-14)