گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

  • معماری سنتی گنجینه ای است به سوی آفرینش نو
اطلاعيه ها و اعلانات

:: معماری سنتی گنجینه ای است به سوی آفرینش نو

(1392-03-07)