گروه آموزشی : کشاورزی
مرتبه علمي : استادیار

  • دانشجویان عزیز درس مکانیک سیالات، جهت دریافت فایل تمرینات درسی به بخش دانلود فایل مراجعه نمایید.
اطلاعيه ها و اعلانات

:: دانشجویان عزیز درس مکانیک سیالات، جهت دریافت فایل تمرینات درسی به بخش دانلود فایل مراجعه نمایید.

(1397-12-06)