گروه آموزشی : کشاورزی
مرتبه علمي : استادیار

  • دانشجویان عزیز درس مکانیک سیالات، جهت دریافت فایل حل تمرینات درسی سری پنجم به بخش دانلود فایل مراجعه نمایید.
اطلاعيه ها و اعلانات

:: دانشجویان عزیز درس مکانیک سیالات، جهت دریافت فایل حل تمرینات درسی سری پنجم به بخش دانلود فایل مراجعه نمایید.

(1398-10-24)