گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - کامپیوتر

  • سال جديد تحصيلي بر همه دانش جويان عزير و دوستداران علم و دانش مبارك باشد
  • ولايت و امامت حضرت مهدي (ع) بر همگان مبارك باد.
بيوگرافي

نام : محمود نام خانوادگی : مالکی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : کارشناس ارشد
ایمیل دانشگاهی : maleki@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :

متولد سال 1351 در شهر اصفهان

اخذ مدرك كارشناسي سال 1374 از دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان در رشته رياضي كاربرد در كامپيوتر

اخذ مدرك كارشناسي ارشد سال 1384 از دانشگاه آزاد واحد نجف آباد در رشته مديريت صنعتي گرايش توليد

همكاري با دانشگاه آزاد واحد خوراسگان به صورت حق التدريس از سال 1374 تاكنون

استخدام رسمي دانشگاه واحد خوراسگان سال 1379 با عنوان كارشناس كامپيوتر

عضو شوراي تخصصي فناوري اطلاعات دانشگاه واحد خوراسگان از سال 1380

راه اندازي مركز آموزش كامپيوتر دانشگاه واحد خوراسگان (CTC ) سال 1380

مسئول مركز آموزش كامپيوتر دانشگاه واحد خوراسگان  1381

مدير سيستم نرم افزار دبيرخانه دانشگاه واحد خوراسگان سال 1384

عضو كميته نظارت شركت رسا مجري اجراي طرح ISO 9001 دانشگاه واحد خوراسگان سال 1387

مدير فناوري اطلاعات دانشگاه واحد خوراسگان سال 1389

دبير شوراي راهبردي فناوري اطلاعات دانشگاه آزاد خوراسگان 1389
 
سوپروايزر سيستم آموزش دانشگاه  سيدا در زمان نصب و راه اندازي سال 1390
 
عضو كميته برنامه ريزي منابع انساني دانشگاه خوراسگان سال 1391
 

مدير پروژه اتوماسيون اداري دانشگاه 1392

عضو كارگروه فناوري اطلاعات منطقه 4 دانشگاه آزاد سال 1392