گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت امور فرهنگی

بيوگرافي

نام : مجمد امین نام خانوادگی : رجبی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : eng.amin1390@gmail.com
ایمیل : eng.amin1390@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : مديريت
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت فرهنگی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اصفهان سال اخذ مدرک : 92
عنوان پایان نامه : شناسایی وظایف فرهنگی منتظران امام زمان عج از منظر شهید مطهری و علامه جوادی آملی