گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت آموزشي

بيوگرافي

نام : اکبر نام خانوادگی : رضایی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : arhp67@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : هوش هيجاني و مديريت آموزشي-سبکهاي مديريت و اثربخشي مدير مدرسه- بررسي تظبيقي نظامهاي آموزشي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی :
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم تربیتی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه : سبکهای میریت در مدارس متوسطه شبانه روزی قارس
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : عمران- علوم تربیتی
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه :