گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت و توسعه سازماني

بيوگرافي

نام : علیرضا نام خانوادگی : جاشوئی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : ali.pgu@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : انرژي هاي تجديدپذير- ارزيابي اقتصادي طرح ها
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
دانشگاه محل تحصیل : خلیج فارس بوشهر سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی-تولید و عملیات
دانشگاه محل تحصیل : آزاد شیراز سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : ارزیابی عوامل موثر بر تولید خودروهای هیبریدی خورشیدی در ایران