گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : ایرج نام خانوادگی : سلطانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی : i.soltani@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : 1-مديريت استراتژيک 2-مديزيت منابع انساني 3 -ارزيابي عملکرد 4-مديريت اشتياق شغلي 5-اخلاق حرفه اي 6-جانشين پروري 7-مربيکري عملياتي براي توسعه مديران 8-رفتار سازماني 9-فرهنگ سازماني 10-سبک هاي رهبري
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت اموزشی
دانشگاه محل تحصیل : شهید بهشتی تهران سال اخذ مدرک : 1367
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت اموزشی
دانشگاه محل تحصیل : مرکز کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد تهران سال اخذ مدرک : 1372
عنوان پایان نامه : علل مقاومت در برابر تغییر و تعیین همبستگی سطوح تحصیلی معلمان با میزان آمادگی برای پذیرش تغییرات
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت اموزشی
دانشگاه محل تحصیل : واحد علوم وتحقیقات سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه : ارائه چارچوب نظری جهت طراحی و برنامه ریزی بلند مدت آموزش عالی کشور ( ایران 1400)
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: دوره تخصصی مدیریت کیفیت فرا گیر TQ
ارائه دهنده : شرکت کورس
محل دوره : انگلستان - لندن طول دوره : 80 ساعت
عنوان دوره: چهارمین همایش بین المللی EFQM
ارائه دهنده : بنیاد EFQM
محل دوره : انگلستان - لندن طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی اروپا
ارائه دهنده :
محل دوره : فرانسه - پاریس طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: تعالی راهبری ، مدیریت سازمان
ارائه دهنده :
محل دوره : امارات متحده عربی - دوبی طول دوره : 32 ساعت
عنوان دوره: برنامه ریزی ، جانشین پروری و توسعه کار راهه
ارائه دهنده :
محل دوره : امارات متحده عربی - دوبی طول دوره : 40 ساعت
عنوان دوره: مدیریت استراتژیک منابع انسانی
ارائه دهنده :
محل دوره : ژاپن - توکیو طول دوره : 48 ساعت
عنوان دوره: سمینار سالیانه EFQM
ارائه دهنده :
محل دوره : اسپانیا طول دوره : 64 ساعت
عنوان دوره: سمینار بین المللی مدیریت
ارائه دهنده :
محل دوره : بلژیک طول دوره : 40 ساعت
عنوان دوره: مدیریت دانش
ارائه دهنده :
محل دوره : کره جنوبی طول دوره : 40 ساعت
عنوان دوره: دوره مدیریت سازمان
ارائه دهنده :
محل دوره : هلند طول دوره : 100 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : مدیریت استراتژیک
محل دوره : دانشگاه های آزاد نجف آباد - دهاقان - مبارکه - علوم تحقیقات اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدیریت منابع انسانی
محل دوره : دانشگاه های آزاد نجف آباد - دهاقان - مبارکه - علوم تحقیقات اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : تحلیل رفتاری
محل دوره : دانشگاه های آزاد نجف آباد - دهاقان - مبارکه - علوم تحقیقات اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : سازمان دهی و رهبری
محل دوره : دانشگاه آزاد نجف آباد تاریخ دوره :
عنوان دوره : تئوری های مدیریت
محل دوره : دانشگاه های آزاد نجف آباد - دهاقان - مبارکه - علوم تحقیقات اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : کارگاه مدیریت استراتژیک برای روسا و معاونین واحد های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 4
محل دوره : هتل آسمان تاریخ دوره : 1386/11/24
عنوان دوره : کارگاه آموزشی مدیریت سرمایه های انسانی مدیران منطقه 6 انتقال گاز بندر عباس
محل دوره : بندر عباس تاریخ دوره : 1391/01/28
عنوان دوره : مدیریت عملکرد و اشتیاق شغلی ، مدیران و روسای مناطق آموزشی و پرورش استان تهران
محل دوره : تهران تاریخ دوره : 1394/07/09
عنوان دوره : دوره آموزشی مبانی جانشین پروری و مربیگری ، مدیران مجتمع هفتم تیر اصفهان
محل دوره : اصفهان - مجتمع هفتم تیر تاریخ دوره : 1396/02/09
عنوان دوره : اجرای دوره مربیگری عملیاتی در هفت جلسه ، مدیران مجتمع هفتم تیر اصفهان
محل دوره : اصفهان - مجتمع هفتم تیر تاریخ دوره : اردیبهشت و خرداد 96