صادق جهان بخش
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - معماري

بيوگرافي

نام : صادق نام خانوادگی : جهان بخش
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : Architect_group2003@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : معماري پايدار- معماري آركي تايپي- معماري اكوتك- معماري پارامتريك
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :