گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - برنامه ريزي درسی

بيوگرافي

نام : محمداشرف نام خانوادگی : حسین بر
تاریخ تولد : 1357/03/10
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : ma.hosseinbor@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : برنامه ريزي درسي - روان شناسي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
دانشگاه محل تحصیل : خوراسگان اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :