گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی

بيوگرافي

نام : قاسم نام خانوادگی : ملیحی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : g.malihi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : علوم تجربی
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان ملاصدرا سال اخذ مدرک : 1368
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمایی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت معلم تهران( خوارزمی فعلی) سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین افت تحصیلی و عدم ارضای نیازهای اساسی دانش آموزان
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : نقش انتظار منجی موعود در تربیت و سازندگی انسان
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فلسفه تعلیم و تربیت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان) سال اخذ مدرک : درحال تحصی
عنوان پایان نامه : فلسفه تربیتی امام محمد غزالی
اواخر سال 1349در شهرري متولد شدم. بعد از اخذ ديپلم متوسطه در رشته علوم تجربي به دانشگاه تربيت معلم تهران راه يافتم. ليسانس مشاوره و راهنمايي را دريافت نمودم. سال 86 موفق به دريافت دانشنامه کارشناسي ارشد از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز شدم. سال 1392 در مقطع دکتراي تخصصي دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان) در رشته فلسفه تعليم و تربيت پذيرفته شدم. آزمون جامع را گذرانده و درحال نگارش رساله دکتري هستم.
سابقه پنج ماه حضور داوطلبانه در جبهه دارم. به مباحث فرهنگي ، اعتقادي ، هنري و قرآني علاقه دارم. داراي مدرک ممتاز خوشنويسي از انجمن خوشنويسان ايران هستم. به تجويد و قرائت قرآن تا حد زيادي آشنايي دارم. چند دوره طراح سؤالات مفاهيم و تفسير و احکام و کتابخواني براي مسابقات قرآن و معارف بنياد شهيد و امور ايثارگران بوده ام. مدرس دانشگاه هاي علمي کاربردي و دانشگاه آزاد واحد يادگارامام(شهرري) هستم. رئيس دفتر دانش پژوهان بنياد شهيد تهران هستم. رابط گزينش بنياد شهيد تهران بوده ام. دوره هاي مختلف سخنوري، روش تحقيق، و ... را گذرانده ام....