گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی كامپيوتر-نرم افزار

بيوگرافي

نام : مریم نام خانوادگی : شکفته
تاریخ تولد : 1361/11/02
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : ma.shekofteh@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : داده کاوي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : يك الگوريتم براي كاوش قوانين وابستگي با استفاده از مجموعه اقلام تكرارشونده بسته