گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی

بيوگرافي

نام : سمانه نام خانوادگی : مختاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی : samaneh.mokhtari@yahoo.com
ایمیل : samaneh.mokhtari@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : طرحواره درماني
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مشاوره
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : واکاوی علل تاخیر در دختران و تدوین بسته مبتنی بر آن و مقایسه بسته تدوین شده با بسته آموزشی طرحوراه محور بر طرحواره هاس ناسازگار، سبک های مقابله ای، ارزش ها ازدواج، تصویر ایده آل از همسر، ترس از ازدواج
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مشاوره
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه الزهرا (س) - تهران سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بررضایت زناشویی افراد متأهل مبتلا به اختلال شخصیت وسواس در شهر اصفهان
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مشاوره
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : بررسی و مقایسه میزان بی نظمی هیجانی، افسردگی و اضطراب افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد سالم شهر اصفهان
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: طرحواره درماني (با امتیاز یازآموزی از سازمان نظام روانشناسی)
ارائه دهنده : دکتر حسن حمیدپور
محل دوره : دانشگاه اصفهان طول دوره :
عنوان دوره: طرحواره درمانی تکمیلی
ارائه دهنده : دکتر حسن حمیدپور
محل دوره : دانشگاه اصفهان طول دوره :
عنوان دوره: مدیریت شکست های عاطفی
ارائه دهنده : دکتر حسن حمیدپور
محل دوره : دانشگاه کاشان طول دوره :
عنوان دوره: درمان سیستمیک و استراتژیک کوتاه مدت
ارائه دهنده : دکتر حسن کریمی
محل دوره : فرهنگسرای خانواده طول دوره :
عنوان دوره: زوج درمانی با رویکرد تحلیل ارتباط متقابل( TA)
ارائه دهنده : دکتر کیومرث فرحبخش
محل دوره : دانشگاه اصفهان طول دوره :
عنوان دوره: زوج درمانی با تمرکز بر هیجان درمانی (EET)
ارائه دهنده : دکتر نعیمه بزمی
محل دوره : دانشگاه الزهرا (س) طول دوره :
عنوان دوره: خانواده درمانی
ارائه دهنده : دکتر باقر ثنایی
محل دوره : فرهنگسرای خانواده طول دوره :
عنوان دوره: شناخت درمانی
ارائه دهنده : دکتر محمدرضا عابدی
محل دوره : فرهنگسرای خانواده طول دوره :
عنوان دوره: حکایت درمانی
ارائه دهنده : دکتر احمد صادقی
محل دوره : دانشگاه شهرکرد طول دوره :
عنوان دوره: آشنایی با داروهای روانپزشکی
ارائه دهنده : دکتر ناهید زارعی
محل دوره : دانشگاه اصفهان طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : طرحواره درمانی
محل دوره : مرکز مشاوره خصوصی سلام تاریخ دوره : 1393
عنوان دوره : طرحواره درمانی (مقدماتی و تکمیلی)
محل دوره : مرکز مشاوره دانشگاه آصفهان تاریخ دوره : 1393-1394
عنوان دوره : پیش از ازدواج با رویکرد طرحواره محور (ویژه درمانگران)
محل دوره : مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان تاریخ دوره : 1395
عنوان دوره : مدیریت هیجان
محل دوره : مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان تاریخ دوره : 1394
عنوان دوره : روابط عاطفی موفق (رویکرد طرحواره محور)
محل دوره : دانشگاه صنعتی تاریخ دوره : 1390
عنوان دوره : مهارت های ارتباطی
محل دوره : دانشگاه صنعتی اصفهان تاریخ دوره : 1390-91-92-93
عنوان دوره : مهارت های ارتباطی (ویژه مربیان مراکز کودک سازمان تفریحی شهرداری)
محل دوره : سازمان نفریحی شهرداری اصفهان تاریخ دوره : 1390
عنوان دوره : آموزش تست شخصیت میلون
محل دوره : مرکز مشاوره خصوصی شکوه تاریخ دوره : 1389
عنوان دوره : مقابله با شکست تحصیلی (با رویکرد طرحواره درمانی)
محل دوره : مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان تاریخ دوره : 1389
عنوان دوره : بهبود روابط بين فردي
محل دوره : سازمان تفریحی شهرداری اصفهان تاریخ دوره : 1387