گروه آموزشی : کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم دامي

بيوگرافي

نام : اشکان نام خانوادگی : عمادی نیا
تاریخ تولد : 1364/01/21
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : aemadinia@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی-علوم دامی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی-تغذیه دام و طیور
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : اثر گندم کامل و خرد شده، مولتی آنزیم و تغذیه مرطوب بر عملکرد و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی-تغذیه دام و طیور
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :