گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - پريودنتولوژي

بيوگرافي

نام : احسان نام خانوادگی : بیرنگ برازین
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : ehsanbirang@ymail.com
زمینه تحقیقاتی :