گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - کلام-فلسفه دینی

بيوگرافي

نام : الیاس نام خانوادگی : اذرکمان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : azarkaman.a@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :