مهدی اصغرخواه فرخانی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی معماري

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : اصغرخواه فرخانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mahdi.asgharkhah@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : معماري گلين
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه یزد سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : بهینه سازی تکنیک ساخت مسکن