گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - حسابداری

بيوگرافي

نام : قاسم نام خانوادگی : موذنی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : Gmoazeni@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : مالي و حسابداري