مهشید کرمزاده
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - برنامه ريزي درسي

بيوگرافي

نام : مهشید نام خانوادگی : کرمزاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : mahshidkaramzadeh@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : تكنولوژي آموزشي