گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - برنامه ريزي درسی

بيوگرافي

نام : سیدامان اله نام خانوادگی : سجادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : sayedsajadi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : تحقیقات آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : ارزشيابي اثربخشی تدريس دبير متخصص در درس علوم تجربی به جاي آموزگار بر بهبود عملكرد تحصيلي، خلاقیت و نگرش دانش آموزان پايه ششم مقطع ابتدايي شهرستان انار
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : دانشجوی برنامه ریزی درسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :