زهره کدخدایی
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم قرآن و حد يث

بيوگرافي

نام : زهره نام خانوادگی : کدخدایی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : zkadkhodai@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : سلامت در قرآن