گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم سياسي-امنيت ملي

بيوگرافي

نام : عباس نام خانوادگی : بشیری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : abbas.bashiri@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روابط بین الملل
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : رفتار سیاسی امریکا در قبال جهان اسلام پس از 11 سپتامبر
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: بیش از 30 دوره مختلف
ارائه دهنده : دانشگاهها و موسسات و سازمانهای مختلف
محل دوره : تهران و مناطقی دیگر از کشور طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : سیر اندیشه سیاسی / روانشناسی سیاسی / تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی / روش تحقیق
محل دوره : دانشگاه تاریخ دوره : 1382 تا کنون