سید کمال الدین خلیفه سلطانی امنیه
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - الهيات و معارف اسلامي-فلسفه و حکمت اسلامی

بيوگرافي

نام : سید کمال الدین نام خانوادگی : خلیفه سلطانی امنیه
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : khalife.soltani@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : مديريت صنعتي اسلام محور با استفاده از قرآن و احاديث