دکتر هادی ثقفی اصفهانی
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : هادی نام خانوادگی : ثقفی اصفهانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : h.saghafi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : ريزشبکه، منابع پراکنده، انرژي هاي تجديدپذير، FACTS، کيفيت توان، الکترونيک قدرت، سيستم هاي فدرت
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی برق -قدرت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی برق -قدرت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : بررسي و پياده‌سازی مبدلهاي dc/ac نوع ولتاژ با فيلترهای L و LCL برای تبادل توان با شبکه
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی برق
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : بهبود تسهیم توان راکتیو و پایداری در ریزشبکه‌های جزیره‌ای مبتنی بر مبدل