نیره شمشیری
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تربیت بدنی

بيوگرافي

نام : نیره نام خانوادگی : شمشیری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : nayereh.shamshiri@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : كنترل حركتي