گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - روانشناسي تربيتي

بيوگرافي

نام : جعفر نام خانوادگی : اسفندیاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : jafaresfandyari@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : روانشناسي تربيتي