گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : راضیه نام خانوادگی : عسگرنژاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : raziehasgarnezhad@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :