گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت امور فرهنگی

بيوگرافي

نام : حسین نام خانوادگی : باغ شیخی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : dr.hbmk@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مديريت رسانه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاداسلامي اصفهان (خوراگان) سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :