مرجان نیرومند

بيوگرافي

نام : مرجان نام خانوادگی : نیرومند
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : marjanniroumand@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی بازاریابی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: دوره internet ، word,exel
ارائه دهنده : مرکز آموزش شهرداری اصفهان
محل دوره : اصفهان مرکز آموزش شهرداری اصفهان طول دوره :
عنوان دوره: دوره های زبان انگلیسی تا مرحله تافل
ارائه دهنده : آموزشگاه پژوهش اصفهان
محل دوره : اصفهان خیابان سنگ تراشها طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : تدریس در دانشگاههای آزاد، پیام نور و غیر انتفاعی
محل دوره : تاریخ دوره :