گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - علوم اقتصادي

بيوگرافي

نام : مهرنوش نام خانوادگی : کلانی مهابادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : kalanimehrnoosh@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : پول.بخش عمومي.ماليات