مریم توانگرریزی
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی كامپيوتر-نرم افزار

بيوگرافي

نام : مریم نام خانوادگی : توانگرریزی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : m_tavangar10@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : شبكه هاي حسگر بي سيم و بي سيم زير آب