محمدحسین غلامی نوقاب
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مدیریت آموزشی

بيوگرافي

نام : محمدحسین نام خانوادگی : غلامی نوقاب
تاریخ تولد : 1354/05/01
محل تولد : حاجي آباد قاين
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : ghlamimohammad1354@chmail.ir
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : خوراسگان اصفهان سال اخذ مدرک : دانشجو
عنوان پایان نامه :