گروه آموزشی : جغرافيا
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - برنامه ریزی شهری

بيوگرافي

نام : حامد نام خانوادگی : ولی پور
تاریخ تولد : 1360/08/05
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : valipoorhamed@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کاردانی رشته تحصیلی : مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : موسسه آموزش عالی صبح صادق اصفهان سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : دبیری زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد نجف آباد سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : رابطه متقابل شهرسیرجان و حوزه نفوذ آن
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: اتوکد
ارائه دهنده : جهاد دانشگاهی
محل دوره : تهران طول دوره : 3 ماه
عنوان دوره: Gis مقدماتی و پیشرفته
ارائه دهنده : جهاد دانشگاهی
محل دوره : تهران طول دوره : 3 ماه