الناز میرزاخانی
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری

بيوگرافي

نام : الناز نام خانوادگی : میرزاخانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : e.mirzakhani@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :