سحر محمودی
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تربیت بدنی

بيوگرافي

نام : سحر نام خانوادگی : محمودی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : sssmahmodi@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : بينايي ورزشي - اختلال يادگيري