مهندس فریبا خلیلی
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - علوم باغبانی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : فریبا نام خانوادگی : خلیلی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :