گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - روانشناسي

بيوگرافي

نام : آزاده نام خانوادگی : بهرامی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : azadeh2657@gmail.com
ایمیل : A.BAHRAMI2657@GMAIL.COM
زمینه تحقیقاتی : اثربخشي شناخت درماني در افزايش مسئوليت پذيري وبهزيستي روانشناختي دانش اموزان دوره متوسطه.
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی :
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :