گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-توسعه روستائي
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : مسعود نام خانوادگی : رمضانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.ramezani@khuisf.ac.ir
ایمیل : ramezanimasoud@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : توسعه روستايي، توسعه کشاورزي، توسعه اقتصادي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : توسعه روستایی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه :