گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - برنامه ريزي درسی

بيوگرافي

نام : سید کاووس نام خانوادگی : عباسی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : pian_52@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان ازاد سال اخذ مدرک : 83
عنوان پایان نامه : علل علاقه مندی دانش اموزان به انتخاب رشته ی فنی حرفه ایی
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: مدیریت دانش
ارائه دهنده : پیام نور
محل دوره : خوزستان طول دوره : 8 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : طراحی برنامه ی درسی جهت اساتید دانشگاه ازاد واحذد ایذه
محل دوره : دانشگاه ایذه تاریخ دوره : 90