علیرضا حمزه نژادی
گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حشره شناسی کشاورزی

بيوگرافي

نام : علیرضا نام خانوادگی : حمزه نژادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : ahamzehnezhadi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : سم شناسي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حشره شناسی
دانشگاه محل تحصیل : تهران سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : سم شناسی
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: روشهای مدیریت کلینیکهای گیاه پزشکی و ازمایشگاههای دفع افات نباتی
ارائه دهنده : وزارت جهاد کشاورزی
محل دوره : تهران طول دوره : 5 روز
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : تدریس درس سم شناسی
محل دوره : دانشگاه پیام نور ارزوییه تاریخ دوره : 1390
استخراج سموم گياهي