گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت آموزشي

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : محسن نام خانوادگی : زمانی چریانی
تاریخ تولد : 1354/10/27
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mz7189@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان) سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه ی حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی در بین دبیران دبیرستان های پسرانه ی شهر اصفهان