گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زيست شناسي-علوم گياهي-فيزيولوژي
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : فروغ نام خانوادگی : مرتضائی نژاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : mortazaeinezhad@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : علوم گياهي فيزيولوژي گياهي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم گیاهی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1365
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : فیزیولوژی گیاهی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1367
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فیزیولوژی گیاهی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : کشت بافت؛بیو شیمی
محل دوره : تاریخ دوره :