گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - خاكشناسي و بیو متئورولوژی

بيوگرافي

نام : فاطمه نام خانوادگی : باقری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : en.sb2011@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : کاهش تنش شوري در گياهان و بسترهاي مختلف رشد آنها بررسي بستر کشت هاي نوين
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : خاکشناسی عمومی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه سراسری گیلان سال اخذ مدرک : 91
عنوان پایان نامه : حذف فسفر مازاد از رودخانه زردچوب رشت
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : شیمی و حاصلخیزی خاک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه ازاد اصفهان(خوراسگان) سال اخذ مدرک : 94
عنوان پایان نامه : بررسی اثر تلقیح باکتری های سودوموناس پوتیدا،باسیلوس مگاتریوم و ازتوباکتر کروکوکوم بر کاهش تنش شوری در گیاه گوجه فرنگی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه ازاد اصفهان(خوراسگان) سال اخذ مدرک : .....
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: - چاپ مقالات در ژورنال های خارج و داخلی
ارائه دهنده : دانشگاه سراسری گیلان
محل دوره : رشت طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: - فرآیند مقاله نویسی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)
محل دوره : اصفهان طول دوره : 8ساعت
عنوان دوره: - تولید کمپوست و ورمی کمپوست
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)
محل دوره : اصفهان طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: - پرورش قارچ صدفی و دکمه ای
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)
محل دوره : اصفهان طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: - تهیه مقاطع نازک و میکروسکوپی خاک
ارائه دهنده : دانشگاه سراسری گیلان
محل دوره : رشت طول دوره : 8 ساعت