گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت دولتی

بيوگرافي

نام : سید حسن نام خانوادگی : موسوی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mousavi139036@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : منابع انساني
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت دولتی - منابع انسانی
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات اصفهان - خوراسگان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت دولتی - مدیریت تحول
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی دهاقان سال اخذ مدرک : 91
عنوان پایان نامه : بررسی راهکارهای استقرار سیستم مدیریت تحول در سازمان های دولتی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : فرهنگ سازمانی و ارتباطات
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : کارگروهی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تصمیم گیری در سازمان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مبانی سازمان و مدیریت
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رفتار سازمانی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مهارت های ویژه مدیریتی
محل دوره : تاریخ دوره :