علیرضا خدادادی
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تغذیه دام

بيوگرافي

نام : علیرضا نام خانوادگی : خدادادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : arkhodadadi2020@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : تغذيه دام